Subota 1.6. / 19:00 / Kulturno informativni centar (KIC) / RAZGOVOR O KNJIZI

Lidija Vasiljević – „NEsavršeNE”: mitovi o ženskim mentalnim bolestima i njihovom lečenju

Nesavršene predstavlja političku i psihološku, ali prvenstveno feminističku analizu tradicionalističkog patrijarhalnog razmatranja i tretiranja normalnosti žene te mitova o tzv. ženskim mentalnim bolestima kroz historiju. Sistematizacijom, koja je kronološki obuhvatila period od prvih podijela na tzv. normalno i tzv. patološko do današnjih višeslojnih i konzumerističkih analiza različitih problema: u prehrani, u sferi seksualnosti, u postavljanju granica, opsesivno – kompulzivnih poremećaja te drugih dijagnostičkih kategorija – ponuđen je alternativni pogled na ženu i njezino psihološko zdravlje, kao i dekonstrukcija strategija patologizacije u okvirima psihijatrije i psihoterapije. Glavne junakinje ove studije su klijentkinje, pacijentkinje, ali i sve žene koje su smještane u navedene kategorije u odnosu na pretpostavljenu prirodu, otpore i nametnute norme.

Ovom analizom obuhvaćene su i višestruko diskriminirane kategorije klijentkinja, kao i same psihoterapeutkinje praćene na trnovitom putu kreiranja pristupa i metoda, okrenutih slobodnom razvoju kapaciteta kako žena, tako i cijeloga društva.Tema kojom se autorica bavi, iako je obrađena stručnim jezikom, ispričana je pitko i jasno te je namenjena širokom krugu čitateljica i čitatelja.

sudjeluju: Jana Damjanov, Lidija Vasiljević
moderira: Nenad Glišić, književnik i aktivista

Događaj se odvija na BHS jeziku.

Dr. Lidija Vasiljević (1971) je psihoterapeutkinja, psihologinja i aktivistkinja iz Beograda. Masterirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, magistrirala na studijama roda na temu Uticaj feminizma na politike mentalnog zdravlja, a doktorirala na Odseku za socijalni rad i socijalnu politiku Fakulteta političkih nauka na temi Antidiskriminativni pristup i rodna inkluzivnost u politikama mentalnog zdravlja. Već četvrt veka se bavi individualnom i grupnom psihoterapijom, a poslednjih 15 godina edukacijom i supervizijom budućih psihoterapeuta u zemlji i na prostorima bivše Jugoslavije u sklopu Regionalne asocijacije za psihodramu i integrativnu primenu psihoterapije, čija je i koosnivačica. Poseduje nacionalni i evropski psihoterapijski sertifikat (ECP) kao i sertifikat Britanske psihodramske asocijacije kao trenerica i supervizorka psihodramske grupe psihoterapije. U aktivizmu je od 2000-ih, a to iskustvo danas integriše u teoriju i naučni rad na teme roda i klase u mentalnom zdravlju i psihoterapiji. Docentkinja je na odseku za psihologiju na Univerzitetu u Bjeljini i sarađuje sa edukativnim i obrazovnim organizacijama u BiH i Sloveniji. Bavila se novinarstvom, kojem se i sada vraća u okviru tema koje je najviše zanimaju: politika, kultura, rod, mentalno zdravlje. Članica je mreže za rodno inkluzivnu i feminističku psihoterapiju, kao i grupe Radio praksa za očuvanje i promociju borbene muzike.

Jana Damjanov, magistarka kliničke psihologije, psihoterapeutkinja, edukatorka sociopsihodrame, autorka.