Žarko Paić: Sloboda bez moći – politika u mreži entropije

Urednici: Srećko Horvat i Igor Štiks
Za izdavača: Nikola Devčić
Oblikovanje: Dejan Dragosavac Ruta
Godina izdanja: 2013.

Političko označava neprestani rizik slobode. Preuzimanjem odgovornosti za promjenom situacije sada i ovdje otvara se pitanje smisla djelovanja u doba kada sve prožima nečuveni strah od mogućnosti raspada globalnoga poretka. Time se pokazuje da se autentičnom politikom nipošto ne bave političari današnjice – hibridne figure managera, celebrity zvijezde za mase i duhovnjaci new age religija – nego kozmopolitski demos svijeta na ulicama i barikadama. Potlačeni i poniženi, Mi, subjekti/akteri jednog svijeta koji bez demokracije kao političke moći zajednice ne mogu ispuniti svoj smisao u onome što Pessoa u fragmentu o politici misli kad zamišlja svijet kao ostvarenu utopiju-entropiju naroda-ja, svi Mi pripadamo mreži novoga panteizma djelovanja tijela i duše. Nestankom modernoga subjekta politike ulazimo u mračnu otvorenost doba bez subjekta. Nacije-države nisu, doduše, izumrle. Ali njihova se uloga svodi na uslužne djelatnosti transverzalnoj moći mreže u kojima same sudjeluju s posve drugom funkcijom od tradicionalnih aparata ideologije i nasilja. Umjesto njih transnacionalne korporacije postaju akteri novoga kozmopolisa. /…/Nadolazeći događaj slobode zahtijeva apsolutnu moć demokracije u odluci o budućem djelovanju. Bez toga je politika izopačenje smisla zajedničkoga života. Montesquieu je sve to još davno jasno izrekao: kada političari govore jezikom trgovaca, trgovci postaju uzorom moderne politike. Vrijeme je za pokušaj da se čudovišne mreže raspletu, a entropija nadvlada događajem nadolazeće zajednice koja čuva spomen na iskon demokracije i pronosi u budućnost dostojanstvo djelovanja bez posljednje svrhe u nečem višem ili nižem od onoga što je bit politike – ideje zajedničkoga dobra u sjaju ljepote i mističnoj moći slobode, jednakosti i pravednosti. Vrijeme je za politiku događaja apsolutne slobode.

Žarko Paić (1958.) izvanredni je profesor na Studiju modnog dizajna na Tekstilno-tehno-loškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje sociologiju kulture, teorije mode i estetiku. Glavni je urednik časopisa za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti Tvrđa, zamjenik glavnog urednika časopisa Europski glasnik, član međunarodnoga savjeta časopisa IMAGES: Journal for Visual Studies. Autor je brojnih knjiga iz teorije suvremene umjetnosti i kulture, filozofije, medija, politike: Slika bez svijeta, Politika identiteta, Posthumano stanje.