Marie-José Mondzain: Može li slika ubiti?

Prevoditelj: Zlatko Wurzberg
Urednica: Dina Pokrajac
Za izdavača: Nikola Devčić
Oblikovanje: Dejan Dragosavac Ruta
Godina izdanja: 2020.

Misliti sliku znači biti odgovoran za nastajanje nasilja. Optužiti sliku za nasilje u trenutku kada trgovina vidljivim djeluje protiv slobode, nasilje je protiv nevidljivoga, to jest ukidanje mjesta drugoga u konstrukciji jednog „zajedničkog viđenja“.
M.-J. M.

Knjiga Može li slika ubiti? bavi se temom nasilne prirode slika i pokazuje da stvarna opasnost nije u sadržaju slike već u prianjanju promatrača uz sliku i nedostatku odmaka. Problemu nasilja vidljivog pristupa stoga u smislu dispozitiva slika. Počinje s povijesnim pregledom u kojem sažeto analizira status slike u kršćanskim i protestantskim prosudbama. U “carstvu vidljivog” u kojem danas živimo, je li slika odgovorna za nasilje koje joj se pripisuje? Autorica tvrdi da nije. Kao što ni slika vrline ne čini čovjeka čestitim, tako ni slika zločina ne pretvara gledatelja u zločinca. Slika nije intrinzično nasilna, ona sâma po sebi nije ubojita. Međutim, način na koji je promatramo i kako je upotrebljavamo potencijalno je opasan. Ako se slika previše “lijepi” za gledatelja koji se poistovjećuje s njom, ona postaje opasna. Nasilje leži u određivanju zadanog mjesta za promatrača s kojega se on više ne može pomaknuti, u prevlasti vidljivog nad strastima: gubljenje osjećaja za zbilju, hipnotički utjecaj, kolektivna halucinacija, osobni delirij.

Marie-José Mondzain rođena je 1944. godine u Alžiru te je francuska povjesničarka umjetnosti i filozofkinja. Studirala je na École normale supérieure (ENS) u Sèvres (Département Hauts-de-Seine). Ravnateljica je Groupe de Sociologie Politique et Morale pri Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) u Parizu. Njezini istraživački interesi fokusirani su na bizantinsku kulturu te teoriju slika koju je proširila pomoću moderne ikonologije, kao i etičke komponente slike, posebice implikacije nasilja kroz slike.