Žarko Paić: O filozofiji filma – Slike događaja

Urednik: Tonči Valentić
Za izdavača: Nikola Devčić
Oblikovanje: Dejan Dragosavac Ruta
Godina izdanja: 2024.

O filozofiji filma – Slike događaja diskurzivna je analiza i kritika temeljnih estetičkih paradigmi u povijesti filma od estetizacije, politizacije, tehnološkog determinizma, ideologijskog Kulturkampfa do vizualizacije života. Žarko Paić pokazuje kako se film kao mišljenje pojavljuje u formi tehničke slike koja ne prikazuje i ne predstavlja neku već uvijek postojeću stvarnost. Umjesto toga, film kao vizualizacija događaja života u složenosti njegovih očitovanja od psiholoških do društveno-kulturalnih, političkih do estetičkih, smjera sublimnome stanju svijesti kojim se sada stvarnost proizvodi i transformira u ekstatičku dimenziju užitka u promatranju filmskih slika. Film postaje, kako je to najavio još Antonin Artaud, okultni događaj vibracije slika kao interaktivne komunikacije.

Žarko Paić (1958.), profesor estetike i medijskih studija na Sveučilištu u Zagrebu, filozof, sociolog i politolog, glavni urednik časopisa Tvrđa i zamjenik glavnog urednika časopisa Europski glasnik, urednik niza „Sociology and Transhumanism“ izdavačke kuće Trivent Publishing iz Budimpešte, inozemni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, član International Center of Studies on Contemporary Nihilism, član Kierkegaard Institute, u svojim brojnim knjigama objavljenim u Hrvatskoj i na engleskom jeziku u izdanju uglednih izdavačkih kuća poput Springera, Palgrave Macmillan, Toronto University, Schwabe Verlag i Cambridge Scholars Publishing ustrajno zagovara pristup koji nadilazi disciplinarne granice društveno-humanističkih znanosti. Njegove su postavke izazovne i radikalne u svim aspektima promišljanja suvremenosti. Autor je obuhvatne ontologije digitalnoga doba Tehnosfera, a osobito vrijedi istaknuti knjige Slika bez svijeta: Ikonoklazam suvremene umjetnosti, Sloboda bez moći: Politika u mreži entropije, Totalitarizam?, Doba oligarhije: Od informacijske ekonomije do politike događaja, Nihilizam i suvremenost – Na Nietzscheovu tragu, Art and the Technosphere: The Platforms of Strings, The Superfluity of the Human: Reflections on the Posthuman Conditions, Izgledi nadolazeće  filozofije: Metafizika-kibernetika–transhumanizam.