O festivalu

Direktor Subversive Festivala:
Nikola Devčić

Izvršni producent i koordinator svih programa:
Fran Brdar

Voditelji Konferencije:
Dragan Markovina, Katarina Peović Vuković, Dimitrije Birač, Rada Borić, Emina Bužinkić, Vladimir Cvijanović,  Karolina Hrga, Josipa Dika, Velibor Mačkić, Nataša Medved, Igor Grozdanić, Bartul Čović, Pero Mrnarević

Stručni suradnici Konferencije:
Boris Gunjević, Mate Kapović, Domagoj Račić, Dubravka Stojanović, Nenad Zakošek, Karlo Vujeva, Tvrtko Jakovina, Željko Ivanković, Toni Prug, Morana Miljanović

Umjetnički savjet 10. Subversive Film Festivala:
Dina Pokrajac, Tomislav Šakić, Olaf Möller

Direktorica Subversive Film Festivala:
Dina Pokrajac

Selektor retrospektive Voljeni i odbačeni:

Olaf Möller

Umjetnički žiri 10. Subversive Film Festivala:

Tomislav Brlek, Dragan Jurak, Ivana Keser, Leila Topić

Voditeljice Dokukina KIC:

Marina Burić, Petra Blašković, Sanja Padjen

Voditelji Subversive Foruma:
Vladimir Cvijanović, Igor Grozdanić, Stipe Ćurković

Stručni suradnici Subversive Foruma:
Nikola Biliškov, Hrvoje Radovanović, Hrvoje Šimičević

Voditelji AlterEkonomskog foruma:

Vladimir Cvijanović, Velibor Mačkić, Dimitrije Birač, Karlo Vujeva, Domagoj Račić

Voditelji Mediteran Foruma:
Rada Borić, Emina Bužinkić, Vladimir Cvijanović

Voditelji Škole suvremene humanistike:
Josipa Dika, Karolina Hrga, Karlo Vujeva

Voditeljice volontera:
Nina Rašidović i Žana Barišić

Vizualni identitet:
Ruta

Web dizajn:
BozooArt

Urednik web-stranice:
Goran Zubak

Foto i videodokumentacija:
Karolina Hrga, Martina Nekić, Marko Mihaljević i Sanja Bistričić

Festivalska špica:
Jasna Čagalj

Autor nagrade Wild Dreamer:
Nikola Vudrag

Voditelji tehnike:
Vedran Grladinović, Jasna Čagalj

Projekcionisti: Igor Šubat, Željko Jurik, Vatroslav Živković, Ines Lambert

Prijevod filmova i titlanje:
Marko Godeč – Ministarstvo titlova, Vanda Gajšak Đokić – Dobbin

 

Glavna urednica Subverzivca: Karolina Hrga

Uredništvo: Dina Pokrajac, Martin Beroš, Karlo Vujeva

Tisak:

Tiskara Zagreb

Prijevod:
Dina Pokrajac, Karlo Vujeva

Lektura:
Petra Bušelić, Sebastijan Blazinarić, Katarina Kosić

 

Zahvale: Juana Sapire, Ernesto Ardito, Virna Molina, Anthony Killick; Matthias Müller-Wieferig, Jasmina Vukas, Petra Vidović (Goethe-Institut Kroatien); Robert Distelarth (Goethe-Institut München); Diana Kluge, Mirko Wiermann (Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen); Carmen Werner (Locarno Film Festival); Emil Matešić, Petar Bujas, Natalia Sidonia Kovačević

 

Europoly #2 konferencija:

Koordinatorica programa i selektorica filmova: Dina Pokrajac

Partneri: Jelena Kaludjerović, Nevena Janković (Blockfrei); Ana Pejović, Vladimir Arsenijević (Festival Krokodil); Andreja Dugandžić (Crvena)

Sudionici: Andreja Kulunčić, Tanja Ostojić, Bojan Krištofić, Marijana Hameršak, Duško Petrović, Viktor Koska, Marina Gržinić Mauhler

Instalacija Europoly: Dejan Kaludjerović

Videoinstalacija GUESTures / GOSTikulacije: Margareta Kern

Filmovi: Krsto Papić, Želimir Žilnik, Dragan Nikolić, Vladimir Tomić, Lena Müller i Dragan von Petrović, Dušan Makavejev, Rainer Werner Fassbinder

Vizualni identitet: Monika Lang

Voditelj tehnike: Vedran Grladinović

Postav izložbe: Vedran Grladinović, Jasna Čagalj