Okrugli stolovi

Trade Unions’ Role in Society

Trade unions in the whole world are facing huge challenges. The increase in volatility and openness of national economies, the growing role of…

Uloga sindikata u društvu

Sindikati u cijelom svijetu suočeni su s velikim izazovima. Povećanje volatilnosti i otvorenosti nacionalnih ekonomija, povećana uloga informacijskih i komunikacijskih tehnologija te prevladavajuća…