(sub) 7. svibnja 2016. / 13.00 - 15.00, (I. dio); 16.00 - 18.00 (II. dio)

Delegati organizacija članica Lige balkanske ljevice

Delegati organizacija članica League of the Balkan Left
Organizacije: IDS (Inicijativa za demokratični socijalizam), RF (Radnička fronta), BRID (Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju), UMD (Bilten) LEVI SAMIT SRBIJE, LEFTEAST, CRITIC ATAC, SOLIDARNOST (Makedonija), FRONT SLOBODE (BiH)
Moderator: Luka Matić

Balkan Forum koji se u sklopu Subversive Festivala održavao nekoliko godina uzastopce bavio se perspektivama ljevice na Balkanu u različitim aspektima. Odonda se promijenio politički krajobraz Balkana, ali i Europe i svijeta. U Grčkoj je SYRIZA pobijedila na izborima i obrazovala Vladu na platformi borbe protiv mjera štednje, ali i nedugo potom doživjela politički bankrot pristajući na ultimatum Trojke. U Španjolskoj je Podemos ostvario vrlodobar rezultat na parlamentarnim izborima, ali ne može formirati vlast.Lijeve stranke ostvarile su bolji rezultat nego na prošlim izborima i u Portugalu.

Nasuprot tome, ekstremna desnica ostvarila je visoke rezultate na izborima u Francuskoj, Hrvatskoj i Poljskoj. U potonjem slučaju desnica ima apsolutnu parlamentarnu većinu i izvodi totalnu ofaezivu protiv prava ranjivih skupina. No u međuvremenu su se u polju mainstream politike počeli rađati novi lijevi politički subjekti. Prije svega tu mislimo na transformaciju britanskih Laburista pod vodstvom Jeremyja Corbyna, ali i na aktualnu #FeelTheBern kampanju u Sjedinjenim Američkim Državama te na nove socijalne pokrete koji uz njih stasaju.

Na Balkanu su lijeve organizacije postale prepoznatljivi akteri na izvanparlamentarnoj političkoj sceni, ali su izvršile i proboj na parlamentarnu scenu u Sloveniji. U svjetlu toga želimo otvoriti raspravu o daljnjim perspektivama razvoja balkanske ljevice s organizacijama koje sačinjavaju Ligu balkanske ljevice (League of the Balkan Left). Pritom nas najprije zanima trenutačna politička situacija u zemljama Balkana, s posebnim naglaskom na tekuću političku krizu, prosvjede i represiju nad ljevičarima u Makedoniji te na političke posljedice izbjegličke krize. Zatim nas zanimaju perspektive povezivanja lijevih organizacija s onim
organizacijama koje se eksplicitno ne identificiraju kao lijeve, ali nose potencijal lijeve mobilizacije (sindikati, civilne udruge). Naposljetku, zanima nas na koje se načine ljevica na Balkanu može širiti iz republičkih centara prema republičkim periferijama.