(pon) 2. svibnja, 2016. / 21.00 - 23.00 / Kino Europa - Velika dvorana

Heiner Flassbeck: Kritički osvrt na ekonomsku politiku u Europskoj uniji i Europskoj monetarnoj uniji

Moderator: Velibor Mačkić

Profesor emeritus Heiner Flassbeck (1950.), ugledni njemački ekonomist, poznat je po kritičkim stavovima na temu slobodne trgovine, ekonomske politike i financijske krize te je jedan od vodećih kritičara doktrine mjera štednje u Europskoj monetarnoj uniji. Po završetku studija ekonomije, koju je i doktorirao 1987. obranivši disertaciju „Novac, kamate i devizni tečaj“ na  Freie Universität Berlin, posvećuje se istraživačkom radu te aktivno sudjeluje u formulaciji i implementaciji ekonomskih politika u SR Njemačkoj, Europskoj monetarnoj uniji (EMU), EU-u i na globalnoj razini.

Od 1976. do 1980. zaposlen je u Vijeću ekonomskih stručnjaka, odakle prelazi u savezno Ministarstvo gospodarstva (1980. – 1986.). Istraživanjima na području teorije tržišta rada te poslovnih ciklusa u svojstvu glavnog ekonomista bavio se u razdoblju 1988. – 1998., na Njemačkom institutu za ekonomska istraživanja. Državnim tajnikom u saveznom Ministarstvu financija (u rangu zamjenika ministra financija Oskara Lafontainea), zadužen za međunarodne odnose te odnose s EU-om i MMF-om, bio je potkraj devedesetih, otkad se bavi i konzultantskim poslovima te objavljuje radove. Od 2000. godine radi za UNCTAD (Konferenciju UN-a za trgovinu i razvoj) u Ženevi, gdje je bio i direktor Odjela za globalizacijske i razvojne strategije. U tom je razdoblju bio glavni autor tima koji je pripremao UNCTAD-ovo Izvješće o trgovini i razvoju (engl. Trade and Development Report), dok je Odjel usmjerio na problematiku makroekonomije, politike deviznog tečaja i međunarodnih financija.  Od 2005. profesor je emeritus na Sveučilištu u Hamburgu, a 2013. osniva Flassbeck-Economics, poduzeće specijalizirano za pružanje konzultantskih usluga o globalnim makroekonomskim problemima.

Od njegovih radova objavljenih na engleskom jeziku izdvajamo naslove: Economic Reform Now: A Global Manifesto to Rescue our Sinking Economies (2013.), u koautorstvu s P. Davidsonom, J. K. Galbraithom, R. Koom i  J. Ghosh, te Against the Troika: Crisis and Austerity in the Eurozone (2015.), u koautorstvu s C. Lapavitsasom.

U svojem predavanju na Subversive festivalu pod naslovom Kritički osvrt na ekonomsku politiku EU-a i EMU-a profesor Flassbeck osvrnut će se na ekonomske temlje Eurozone i ukazati na njihovu neodrživost. U tom je procesu posebno istaknuta uloga SR Njemačke kao najodgovornije i jedine zemlje članice koja može „spasiti“ EMU. To pak podrazumijeva potpuni zaokret u njezinoj ekonomskoj politici, primarno kroz povećanje plaća i posljedični porast u jediničnim troškovima rada njemačke ekonomije, što bi doprinijelo zaustavljanju deflacije unutar EMU-a i ubrzalo oporavak zemalja periferije. Istaknut će ulogu Francuske i Italije kao kritičnih zemalja članica EMU-a, suprotno javnom mnijenju koje u toj ulozi vidi tradicionalnog krivca – Grčku, koja služi samo kao potvrda potpune promašenosti „programa pomoći“ koji je tzv. Trojka (EK, ECB i MMF) tamo implementirala.