(pon) 2. svibnja 2016. / 13.00 - 15.00, 16.00 - 18.00 / Kino Europa - Dvorana Müller

TTIP, CETA i kako ih zaustaviti?

I. panel
Sudjeluju: Stephanie Roth, Daniel Feher, Hrvoje Šimičević, Hrvoje Radovanović, Dražen Matiček, Sunčica Brnardić
Moderira: Dean Derežić

II. panel
Sudjeluju: Ska Keller, Stephanie Roth, Daniel Feher, Hrvoje Šimičević, Hrvoje Radovanović, Dražen Matiček, Sunčica Brnardić
Moderiraju: Dean Derežić, Hrvoje Radovanović i Hrvoje Šimičević

TTIP i CETA ugovori su o slobodnoj trgovini koji bi trebali biti potpisani između Europske unije i SAD-a odnosno
Kanade. Ideja koja stoji iza tih ugovora jest brisanje carinskih i necarinskih barijera, što će imati izrazito negativne posljedice na ljudska i radnička prava, javne servise i usluge te okoliš. Njihovom bi ratifikacijom nacionalne države bile u još nepovoljnijem položaju u odnosu na krupni kapital odnosno multinacionalne korporacije nego sada. Investitori bi imali pravo tužiti države na privatnim, pristranim i netransparentnim arbitražama (ISDS klauzula) ukoliko smatraju da im je bilo koja državna odluka smanjila očekivani profit. Iako spomenuti ugovori imaju velik utjecaj na cijelo društvo, pregovori se vode u tajnosti, a čak ni članovi nacionalnih parlamenata, kao ni EU parlamenta, nemaju odgovarajući uvid u njih.
TTIP i CETA predstavljaju najrecentniji udar na ostatke socijalne države i nastavak neoliberalne ekonomske politike, kojoj je krajnji cilj dokidanje utjecaja ionako manjkavih demokratskih institucija. Na dva panela (I. dio od 13 h, II. od 16 h) dajemo pregled posljedica ugovora u slučaju da dođe potpisivanja i istražujemo moguće oblike borbe protiv njih, kako u lokalnom, tako i širem europskom kontekstu. Panele organizira Centar za demokratizaciju u suradnji s Centrom za mirovne studije, GONG-om i Zelenom akcijom, članicama Zaustavimo TTIP platforme.