Konferencija

Projekcija filma Money Puzzles

Money Puzzles bavi se prevladavajućim zabludama o novcu i dugu koje dominiraju kako našim medijima i svakodnevicom, tako i našim ekonomskim fakultetima. Film…

Okrugli stol: Jezik i nacionalizam

Moderira: Dragan Markovina

Sudjeluju: Tomislav Longinović, Viktor Ivančić, Snježana Kordić, Boris Buden, Mate Kapović Da su nacionalni identiteti država koje su se osamostalile po raspadu Jugoslavije…

Panel: Rodna perspektiva migracija

Moderira: Nataša Govedić

Sudjeluju: Marijana Hameršak, Lana Bobić, Emina Bužinkić, Selma Banich, Cyrille Cartier. U razgovoru o rodnoj perspektivi u novim migracijskim tokovima u Europi i…