Kino Europa/ 16. svibnja / 21:00

Adrienne Roberts: Rodna uvjetovana prekarnost privatizirane društvene reprodukcije: rodno uvjetovano siromaštvo i država

Predavanje moderira: Karolina Hrga
Adrienne Roberts

Nastavljajući se na argumente iznesene u ranijoj knjizi, “Rodno uvjetovane države kazne i blagostanja” (Gendered States of Punishment and Welfare), u ovom izlaganju želim staviti u fokus jednu dimenziju države u neoliberalizmu o kojoj se malo istraživalo: ulogu koju država ima u primoravanju žena da se pridržavaju povijesno specifičnih rodnih normi u pogledu plaćenog i neplaćenog rada. Fokusirajući se primarno na anglo-američke zemlje, u ovom izlaganju želim skrenuti pažnju s promišljanja o neoliberalizmu kao ekonomskom projektu državne deregulacije, prema razmišljanju o svim načinima na koje se države pojačano oslanjaju na svoje sustave kaznenog pravosuđa, te sustave blagostanja s puno više penalizacijskih momenata, kako bi upravljale rodno uvjetovanim i rasiziranim formama siromaštva do kojih dolazi na valu pokušaja da se liberalizira tržišta i komodificira društvene servise.

Adrienne Roberts je profesorica na Odsjeku za međunarodne studije Sveučilišta u Manchesteru. Bavi se feminističkom i međunarodnom političkom ekonomijom, financijalizacijom društvene reprodukcije i pitanjima duga. Doktorirala je 2010. godine na Sveučilištu York na temu “Upravljanje društvenom marginalnošću: prema feminističkoj političkoj ekonomiji siromaštva, zločina i kazne”. Jedno od njezinih polja istraživanja je i kritika političko-ekonomskog projekta “transnacionalni poslovni feminizam” koji koristi pitanje rodne ravnopravnosti kao korporativnu strategiju rasta i legitimiranje kapitalističkih odnosa dominacije i eksploatacije.