Kino Europa / 19. svibnja / 21.00

Boris Buden: Mutavi bog u raljama zajedničkog jezika: sumrak liberalnog sekularizma u Hrvata

Predavanje moderira: Katarina Peović Vuković
Liberalni koncept sekularizma tretira religiju kao strani jezik koji država niti razumije niti govori. Stoga je, da bi religiozni građani mogli sudjelovati u javnosti, nužno prevesti njihov jezik na jezik države. Zašto to u Hrvatskoj više nije moguće? U tom će se kontekstu tematizirati i postsekularni odnos vjere i politike.