Kino Europa / 19. svibnja / 22.00

Socijalizam, liberalizam i demokracija: tko je krčio put slobodi?

Na panelu sudjeluju: G.M. Tamás, Mira Bogdanović
Moderira: Nikola Vukobratović

Je li ono što danas nazivamo demokratskim vrijednostima i procedurama datost liberalne demokracije, ili je moguće povući vezu s borbama radničke klase u 19. i 20. stoljeću? Tko je progonio slobodu, a tko joj krčio put, omogućavajući širenje demokracije i prostora političke participacije?  Na ova pitanja pokušat ćemo dati odgovore s obzirom na kontekst restauracije kapitalizma i rehabilitacije ideoloških narativa, koji ga tumače kao sistem bez alternative. Razgovarat ćemo o konkretnim historijskim iskustvima i aktualnoj političkoj situaciji te na koji način oni utječu na tezu o bezalternativnosti kapitalističkih društvenih odnosa. Koji nam set ideja danas može najuspješnije prezentirati viziju drugačijeg svijeta – socijalizam ili liberalizam?