79 proljeća / 79 primaveras / 79 Springtimes

1969., Kuba, 25' DCP
r. Santiago Álvarez

Život i djelo vijetnamskog revolucionara Ho Ši Mina. Naslov se referira na dob u kojoj je umro – imao je 79 godina. Politička biografija, kronika borbe za oslobođenje i kritika kolonijalističke politike Francuske i SAD-a. Emotivna i moćna elegija, ali i britki politički komentar. Sam Álvarez odbijao je titulu dokumentarista nazivajući se „izrađivačem pamfleta“.  Militantni film kako ga je izvorno zamislio Frantz Fanon, kao  „izazovni poziv na mišljenje, demistifikaciju i borbu.“

(Dina Pokrajac)