Ivana Peruško Vindakijević: Od Oktobra do otpora – Mit o sovjetskojugoslavenskome Bratstvu u Hrvatskoj i Rusiji kroz književnost, karikaturu I film (1917.–1991.)

Dvorana Müller, Kino Europa / petak / 18. svibnja / 17.30

Sudjeluju: Ivana Peruško Vindakijević, Tvrtko Jakovina

Moderira: Seid Serdarević