Nina Power: Feminizam i kapitalizam: gdje smo danas?

Kino Europa / srijeda/ 16. svibnja / 21.00

Moderira: Ankica Čakardić

Ovo će se predavanje baviti često prijepornim i kompleksnim odnosom feminizma (i nekih njegovih ideoloških manifestacija i praksi) te suvremenog globalnog kapitalizma. Pogledom na trenutne struje kritičke feminističke misli – tzv. ‘intersekcionalni feminizam’, feminizam socijalne reprodukcije, marksistički/socijalistički feminizam i radikalni feminizam, pokušat ću pružiti pregled trenutnog političkog i intelektualnog stanja feminizma u 2018. godini. Neću zanemariti tenzije i poteškoće, a u konačnici ću sugerirati da je dobar dio onoga što se danas naziva ‘feminizmom’ malo više od pokrića za visoko ideološke oblike individualizma. Uz to, tvrdim da nam nasušno treba feminizam prilagođen realitetima današnje eksploatacije i opresije, te da će to biti feminizam koji shvaća nacionalne razlike historijskih pozicija žena (u socijalističkim, autoritarnim i kapitalističkim zemljama), te feminizam koji integrira ovo razumijevanje s općom antikapitalističkom sintezom kritike i prakse.