Now!

1965., Kuba, 6' DCP
r. Santiago Álvarez

Inovativna montaža fotografija i televizijskih snimki borbe Afroamerikanaca protiv rasne diskriminacije. Šest filmskih minuta korespondira dužini pjesme Now u izvedbi zvijezde harlemskog Cotton Cluba Lene Horne, koja je bila jedna od žrtvi McCarthyjeva lova na vještice. Zastava, pendrek, crni dječak, policajac – dokumentarni kadrovi postaju simboličke izjave. Pjesma Now bila je zabranjena u Americi, no Horne ju je dala Álvarezu koji je jukstaponira uglavnom piratiziranim filmskim žurnalima. Vrhunski uvjerljiva sinteza glazbe i slike.

(Dina Pokrajac)