Kino Europa, velika dvorana / petak, 11. svibnja / 17:00

Opća skupština /

1960., Kuba, 14' DCP
r. Tomás Gutiérrez Alea

Krupni plan na 2. rujna, 1960. godine kada je Prva Havanska deklaracija jednoglasno usvojena. Fidel proglašava potpunu nezavisnost od Sjedinjenih Američkih Država i njihova tutorstva ispred milijunskog mnoštva na Trgu Revolucije. Aleinu kameru više zanimaju lica pojedinaca koji su postali novi građani, negoli bezlična masa ispred svojega vođe. Snima njihova lica jedno po jedno u maniri cinema-vérité.

(Dina Pokrajac)