Socijalizam na Balkanu: strategije i vizije

Dvorana Müller, Kino Europa/ ponedjeljak i utorak / 14. svibnja i 15. svibnja / 16.00

Sudjeluju:  Marx21 (SRB), Radnička fronta (HRV), Organizata Politike (ALB), Studentska organizacija Iskra (SLO)

Moderira: Matija Medenica

Deset godina nakon izbijanja svjetske ekonomske krize, čini se kao da snage antikapitalističke ljevice nisu uspjele puno toga postići. Nijedan proboj ljevice, kako na parlamentarnom, tako i na vanparlamentarnom planu, nije do sada postigao trajne rezultate i odlučnije pomjerio odnos snaga u korist radničke klase i onih koji se nalaze na udaru mjera „štednje“. Štoviše, u mnogim zemljama čini se kao da opozicija vladavini ekstremnog centra gotovo i ne postoji – usprkos opadanju povjerenja u institucije sistema. Za to vrijeme, sve zemlje Balkana iskusile su svoju verziju masovnih pokreta. U većini tih zemalja, antikapitalistička, internacionalistička ljevica prolazi kroz proces ponovnog konstituiranja, u drugačijim uvjetima i na drugačijim osnovama nego što je to činila stotinjak godina ranije. Promatračima sa strane, ali ponekad i samim aktivno uključenim akterima/kama, ovaj se proces katkad učini sasvim uzaludnim – premali smo, preslabi, zavađeni, anksiozni, opterećeni besparicom, emigracijom, prekarnim uvjetima rada i života, besperspektivnošću, iako pred sobom vidimo masovnu borbu za promjenu čitavog svijeta. Stoga razgovaramo o strateškim vizijama, partikularnim i historijskim iskustvima te na što pripaziti na putu izgradnje novog masovnog revolucionarnog pokreta na Balkanu.