Dvorana Müller, Kino Europa / ponedjeljak i utorak / 13. i 14. svibnja

ALTER – Alternativna ekonomija za drugačiju suradnju

Ponedjeljak, 13. svibnja

 

11.00

Predstavljanje programa i sudionika

12.00

Politička ekonomija regije: Iza kulise radničkih borbi

Ova uvodna rasprava poslužit će otkrivanju modela političke ekonomije kojem su u različitim intenzitetima izložena društva na području bivše Jugoslavije. Sudionici rasprave u razgovoru će opisati na koji se način taj model manifestira u tim društvima, koliko je neodrživ i na koji način djeluje protiv dobrobiti ljudi (radnika) i/ili okoliša (prirode) i produbljuje društvene nejednakosti. I dok se nove inicijative koje razvijaju i nude alternativne modele s jedne strane i borbe radnika i aktivista oko zaštite radničkih prava, javnih ili prirodnih resursa s druge strane nerijetko pokazuju kao manifestacija otpora prema dominantnom modelu političke ekonomije u regiji, o potonjem se u široj javnosti i izvan znanstveno-stručnih uskih krugova nedovoljno otvoreno i kritički raspravlja.

16.00

Priče iz borbi aktivista diljem Balkanskih zemalja

U ovom dijelu sudionicima će se predstaviti niz specifičnih i konkretnih radničkih borbi iz različitih društava na području Balkana koja su vrlo recentna ili se još uvijek događaju. Spektar različitih iskustava tih borbi koja ujedno djeluju i formativno na aktivističke i novije sindikalne krugove trebao bi pripomoći boljem razumijevanju i prepoznavanju zajedničkog polja iskustva koje može voditi boljem povezivanju i suradnji.

 

Utorak, 14. svibnja

 

10.00

Politička ekonomija regije: Perspektive s periferije

Osnovna zadaća ove sesije je otvoriti lokalna iskustva i raspravu prema globalnim i europskim iskustvima. Utoliko će ova rasprava biti prostor razmjene između ostalih europskih, latinoameričkih i aktivista iz regije gdje će lokalne borbe dovesti u odnosi i povezati sa sličnim iskustvima u drugim dijelovima svijeta. U oba slučaja, i kod radničkih i kod ekoloških aktivističkih borbi, snaga ideje njihove internacionalizacije bit će u središtu rasprave, kao i konkretni načini povezivanja koji mogu biti od koristi za lokalne borbe.

12.00

Rad u grupama – plenarni izvještaji

15.00

Prepoznavanje konvergencija – kako dalje?

U završnoj sesiji ovog skupa osnovna je namjera na bazi prethodnih razgovora i rasprava zajednički doći do ideja koje mogu voditi čvršćem povezivanju raznih inicijativa i borbi u regiji. Kroz ovaj razgovor moguće je ustanoviti formate za daljnju i dublju suradnju između svih grupa koje djeluju protiv štetnih financijskih i ekonomskih projekata u regiji, pogotovo između onih koji se bore za radnička prava i za okoliš.