Kino Europa / srijeda / 15. svibnja / 21.00

Ishay landa: Posljednji ljudi i fašistički koncept neprijatelja

Moderira: Nikola Vukobratović

U predavanju ću propitati i nastojati objasniti distinktivnu prirodu načina na koje fašistički mislioci i državnici konstruiraju i konceptualiziraju svoje neprijatelje. Razmatrajući teorije prominentnih međuratnih neo-ničeanaca poput Martina Heideggera, Ernsta Jüngera ili Carla Schmitta, kao i nekih figura na poslijeratnoj ekstremnoj desnici, namjera mi je pružiti jasniju sliku o iracionalnosti i ekstremnosti kojom se odlikuju načini na koje fašisti poimaju svoje neprijatelje, na što se dosad često ukazivalo. Fašistički pojam neprijatelja bit će povezan i sa specifičnim razumijevanjem istine i povijesti. Postavit ću ovaj kompleks ideja unutar konteksta fašističkog društvenog pohoda protiv masa. U konačnici, tvrdit ću da bi razumijevanje karakterističnosti fašističke proizvodnje mitova moglo biti od pomoći pri adresiranju aktualne globalne obnove ekstremno desnih pokreta u doba „post-istine“.

Ishay Landa je izvanredni profesor moderne povijesti na izraelskom Otvorenom sveučilištu u Ra’anani. Njegova područja istraživanja obuhvaćaju političku teoriju – osobito fašizam, marksizam, i liberalizam – te popularnu kulturu. Autor je četiriju knjiga: The Overman in the Marketplace: Nietzschean Heroism in Popular Culture (Lexington, 2007), The Apprentice’s Sorcerer: Liberal Tradition and Fascism / Šegrtov čarobnjak. Liberalna tradicija i fašizam. (Brill, 2010 / Disput, 2018), The Roots of European Fascism: 1789–1945 (na hebrejskom, the Open University Press, 2015), i Fascism and the Masses: The Revolt Against the Last Humans, 1848–1945 (Routledge, 2018). U esejima i predavanjima se bavi različitim temama, kao što su fašizam, konzumerizam, religija i ateizam, te različitim piscima ili misliocima, kao što su Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Georges Bataille, ili J. R. R. Tolkien.