Kino Europa / Velika dvorana / Nedjelja, 12. svibnja / 17.00

Kako disati u okrugu Kern /

r. Chris Filippone, SAD, 2019., 9’

Sudamos – en luz – sombra – todo el día. Znojimo se – na svjetlu – u hladu – čitav dan. Kalifornija: svjetlo i sjena. Način života u okrugu Kern determiniraju poljoprivreda i proizvodnja ulja. Tornjevi za destilaciju ulja protežu se na kilometre i pružaju pogled na radničke uvjete i njihov radni dan. A onda iznenada stiže noć. Una canción de un mundo sin trabajo. Por un moment: respiramos. Pjesma iz svijeta bez rada. I možemo disati, samo na tren. A onda sljedeći dan sve iznova. Trijada. Haiku. (Dina Pokrajac)