Kulturno informativni centar (KIC) / Srijeda, 8. svibnja / 19.00

Kako je Fernando Pessoa spasio Portugal /

r. Eugène Green, Portugal/Francuska/Belgija, 2018., 27’

Tijekom 1920-ih na zahtjev jednog od svojih poslodavaca čuveni portugalski pjesnik Fernando Pessoa (tj. jedna od njegovih ličnosti) osmišljava reklamni slogan za gazirani napitak Coca-Louca koji izaziva paniku kod vladajućeg autoritarnog režima. Tijekom života Pessoa u više navrata pokušava postati uspješan poslovni čovjek, no istovremeno s rezignacijom i dozom humora prihvaća neefikasnost svojih napora– zvijezde kažu da će postati veliki pjesnik, ali za to mora platiti cijenu. (Dina Pokrajac)