Kino Europa / petak / 17. svibnja / 21.00

Riccardo Bellofiore: Zašto je važna Rosa Luxemburg?

Moderira: Toni Prug

Nadovezujući se ne samo na njezinu Akumulaciju kapitala, već i na Antikritiku te Uvod u političku ekonomiju, u predavanju ću tvrditi: (i) da je Luxemburg jasno razumijevala monetarnu prirodu Marxove radne teorije vrijednosti; (ii) da je ustrajala na ključnoj ulozi veze između dinamične kompeticije, relativne ekstrakcije viška vrijednosti, i „zakona“ o tendenciji pada „relativne nadnice“; (iii) da su njezini ekonomski uvidi prva formulacija čitanja Marxove teorije kao monetarnog kruga (iv) da se njezina stajališta o reproduktivnim shemama mogu razviti, kao u Kaleckog, ne bi li se anticipiralo i kritiziralo kejnzijanizam; (v) da prema njoj do kapitalističke krize dolazi zbog opadanja investicija, a ne slabljenja potrošnje, što se može povezati s nekima od Marxovih argumenata u Grundrissama, gdje zbog „disproporcionalnosti“, čim one počnu utjecati na važne proizvodne grane, dolazi do opće robne zasićenosti. Štoviše, pojasnit ću kako se Luxemburgina teorija partije poklapa s Marxovom po tome da se partijska organizacija doživljava kao esencijalna komponenta izgradnje klasne svijesti „odozdo“. Pokazat ću kako su se njezina gledišta o sindikatima promijenila pod utjecajem Ruske revolucije iz 1905. godine. Iz svega ovoga vidi se Luxemburgina ortodoksna kreativnost – ona se nastavlja na Marxa, ali nije marksistkinja. Razmotrit ću i aktualnost Rose Luxemburg za razumijevanje kapitalizma u trenutku kada se centralizacija nastavlja bez koncentracije, a socijalizirani je rad izložen napadima, a dotaći ću se i odnosa između osobnog i političkog u njezinu životu.

Riccardo Bellofiore je profesor političke ekonomije na Sveučilištu u Bergamu, u Italiji. Predaje naprednu makroekonomiju, povijest ekonomske misli i međunarodnu monetarnu ekonomiju. Među njegovim su istraživačkim interesima suvremena kapitalistička ekonomija, endogeni monetarni pristupi, Marxova teorija, te filozofija ekonomije. 2009. godine objavio je knjigu Rosa Luxemburg and the Critique of Political Economy (Routledge). Nedavno je s Giovannom Vertovom uredio The Great Recession and the Contradictions of Contemporary Capitalism (Edward Elgar Publishing, 2014); sa Scottom Carterom Towards a New Understanding of Piero Sraffa. Insights from Archival Research (Palgrave Macmillan, 2014); s Guidom Starostom i Peterom Thomasom, In Marx’s Laboratory. Critical Interpretations of the Grundrisse (Brill, 2013); te s Ewom Karwowskom i Janom Toporowskim, dva izdanja u čast Tadeusza Kowalika: The Legacy of Rosa Luxemburg, Oskar Lange and Michal Kalecki (Palgrave Macmillan, 2014) i Economic Crisis and Political Economy (Palgrave Macmillan, 2013). Na talijanskom je nedavno uredio reizdanje knjige Alfreda Schmidta o konceptu prirode i (s Tommasom Redolfi Rivom) izbor članaka Hansa-Georga Backhausa. 2018. godine je objavio: Le avventure della socializzazione (Mimesis); Ai confini della docenza (s Giovannom Vertovom, Accademia University Press); i Penser la monnaie et la finance avec Marx. Autour de Suzanne de Brunhoff (s Danielom Cohenom, Cèdricom Durandom i Andréom Orléanom, PUR). 2019. godine su mu upravo objavljene dvije knjige, Marx inattuale (s Carlom Maria Fabianijem, Efesto editore) i Euro al capolinea? (s Francescom Garibaldijem i Marianom Mortágua, Rosenberg & Sellier). Vodi svoju internetsku stranicu riccardobellofiore.info, a s Giovannom Vertovom i Facebook stranicu Economisti di classe.