Kino Europa / srijeda / 15. svibnja / 19.00

Robert W. McChesney: Mediji i borba za demokraciju

Robert W. McChesney priključit će nam se putem video-streama iz SAD-a.

Diskutiraju: Milan F. Živković i Katarina Peović

Moderira: Paško Bilić

Institucije liberalne demokracije po cijelom su svijetu pod napadom i gube legitimaciju. S druge strane, suvremeni kapitalizam, koji se temelji na principu maksimizacije profita ad infinitum, degenerira u maksimizaciju profita reductio ad absurdum. Pritom generira moralni, društveni i ekološki metež koji je sve nekompatibilniji s demokracijom i vladavinom većine, ako ne i samim ljudskim postojanjem. Usred ovih konflikta nalaze se mediji i komunikacija, koji u današnje vrijeme predstavljaju živčani sustav suvremenog kapitalizma kao nikada prije. U ovom ću predavanju ocrtati neka od glavnih pitanja s kojima se suočavaju medijski aktivisti i naznačiti kako su povezana sa širom borbom za izgradnju uračunljive političke ekonomije, koja može biti temelj vjerodostojnog, demokratskog i održivog društva.

Robert W. McChesney profesor je na Odjelu za komunikaciju Sveučilišta u Illinoisu koji se bavi poviješću i političkom ekonomijom komunikacije s naglaskom na ulogu medija u kapitalističkom društvu. Autor je knjiga Digital Disconnect: How Capitalism Is Turning the Internet Against Democracy te, zajedno s Johnom Nicholsom, Dollarocracy: How the Money and Media Election Complex is Destroying America.