Dvorana Müller, Kino Europa / četvrtak / 16. svibnja / 17.00

Socijalna reprodukcija, rodni odnosi i uspon ekstremne desnice

Sudjeluju: Riccardo Bellofiore, Michael Heinrich, Giovanna Vertova

Moderira: Toni Prug

Giovanna Vertova: Iznijet ću feministički pregled krize uz teorijsku artikulaciju kapitalizma, proizvodnje i socijalne reprodukcije.

Michael Heinrich: Govorit ću o porastu novih ekstremno desnih pokreta sa snažnim antifeminističkim impulsom (primjerice, u Njemačkoj je kreiran izraz „Genderwahn“, odnosno „rodno ludilo“) te neadekvatnim odgovorima koje na to pružaju dijelovi ljevice. Iako će se moji primjeri temeljiti na njemačkom iskustvu, slične tendencije prisutne su i u Italiji, Francuskoj te SAD-u.

Riccardo Bellofiore / Crveno, ružičasto i zeleno. Neprikladna razmatranja o centralnosti radnika, feminizmu i ekološkoj kritici/ Još od 1970-ih, na djelu je dijalektika između feminizma, ekologa i marksista. Feminizam i zeleni mislioci snažno zagovaraju protiv ahistorijske centralnosti proizvodnje te stajališta rada koje se atribuira Marxovoj misli. Većina kritika bile su na mjestu, kako protiv stare, tako i protiv nove ljevice. Međutim, neke od kritika afirmiraju ideju da je centralnost proizvodnje u kapitalizmu samo patrijarhalna, ideološka iluzija, odnosno rezultat (hajdegerijanske) ljudske dispozicije manipuliranja svijetom. Drugi inzistiraju da je Marx propustio uključiti kućanski rad i rad brige u proizvodni rad (koji stvara višak vrijednosti). Sve su ove pozicije i danas utjecajne te ozbiljno falsificiraju srž Marxove kritike političke ekonomije i radne teorije vrijednosti. Marx želi teorijski i praktički dokinuti stvarnu, a ne imaginarnu centralnost proizvodnje. Treba razumjeti da je stajalište rada kod Marxa krucijalno upravo zato da bi se prekinulo s hijerarhijskim predstavljanjem društvenih subjekata, koje se nalazilo u srži svakog dosadašnjeg marksizma. Pozicija koja se danas nastavlja na Marxa mora raskrstiti s marksizmima.

Giovanna Vertova je diplomirala ekonomiju i društvene znanosti na Sveučilištu Bocconi u Milanu, a doktorirala ekonomiju na Sveučilištu u Readingu (UK). Radila je kao istraživačica na Sveučilištu Manchester Metropolitan. Od 2002. godine istraživačica je i predavačica političke ekonomije na sveučilištu u Bergamu. Trenutno predaje ekonomiju glavnih geografskih područja i političku ekonomiju (na Odsjeku za pravo).

Riccardo Bellofiore je profesor političke ekonomije na Sveučilištu u Bergamu, u Italiji. Predaje naprednu makroekonomiju, povijest ekonomske misli i međunarodnu monetarnu ekonomiju. Među njegovim su istraživačkim interesima suvremena kapitalistička ekonomija, endogeni monetarni pristupi, Marxova teorija, te filozofija ekonomije. 2009. godine objavio je knjigu Rosa Luxemburg and the Critique of Political Economy (Routledge). Nedavno je s Giovannom Vertovom uredio The Great Recession and the Contradictions of Contemporary Capitalism (Edward Elgar Publishing, 2014); sa Scottom Carterom Towards a New Understanding of Piero Sraffa. Insights from Archival Research (Palgrave Macmillan, 2014); s Guidom Starostom i Peterom Thomasom, In Marx’s Laboratory. Critical Interpretations of the Grundrisse (Brill, 2013); te s Ewom Karwowskom i Janom Toporowskim, dva izdanja u čast Tadeusza Kowalika: The Legacy of Rosa Luxemburg, Oskar Lange and Michal Kalecki (Palgrave Macmillan, 2014) i Economic Crisis and Political Economy (Palgrave Macmillan, 2013). Na talijanskom je nedavno uredio reizdanje knjige Alfreda Schmidta o konceptu prirode i (s Tommasom Redolfi Rivom) izbor članaka Hansa-Georga Backhausa. 2018. godine je objavio: Le avventure della socializzazione (Mimesis); Ai confini della docenza (s Giovannom Vertovom, Accademia University Press); i Penser la monnaie et la finance avec Marx. Autour de Suzanne de Brunhoff (s Danielom Cohenom, Cèdricom Durandom i Andréom Orléanom, PUR). 2019. godine su mu upravo objavljene dvije knjige, Marx inattuale (s Carlom Maria Fabianijem, Efesto editore) i Euro al capolinea? (s Francescom Garibaldijem i Marianom Mortágua, Rosenberg & Sellier). Vodi svoju internetsku stranicu riccardobellofiore.info, a s Giovannom Vertovom i Facebook stranicu Economisti di classe.

Michael Heinrich je profesor ekonomije iz Berlina. Objavio je više knjiga i članaka o Marxovoj kritici ekonomije. Njegov uvod u tri toma Kapitala preveden je na mnoge jezike, između ostalih i na hrvatski. Prošle je godine objavljen prvi od tri toma knjige Karl Marx and the birth of Modern Society, biografije Karla Marxa i studije o razvoju Marxova rada. Englesko i francusko izdanje knjige bit će objavljeno uskoro.