ZOOM PREDAVANJE / TBA

Mike Davis: Geopolitika korona virusa u svjetlu američkih izbora – OTKAZANO

Mike Davis je pisac i povjesničar koji je ranih 1960-ih bio aktivan u Pokretu za građanska prava u San Diegu. Kasno se priključio akademskom polju, jer je prvo radio kao aktivist organizacije Students for a Democratic Society, a kasnije kao vozač kamiona i sindikalni organizator. S 30 godina je dobio stipendiju na UCLA-u, a jedno vrijeme studirao je i u UK-u na Sveučilištu u Edinburghu, te radio za izdavačku kuću Verso u Londonu. Njegova pozadina informirala je njegovo pisanje i podučavanje o društvenoj isključenosti i siromaštvu. Predavao je urbanu teoriju na Južnokalifornijskom institutu za arhitekturu više godina, potičući studentice i studente da istražuju Los Angeles kroz njegove „društvene i okolišne povijesti“ te uključivanjem u projekte u zajednici. Podučavao je u više različitih odsjeka, uključujući na geografiji, povijesti i političkim znanostima, kao i na Odsjeku kreativnog pisanja na Kalifornijskom sveučilištu u Riversideu.

Knjige Mikea Davisa, nastale iz socijalističke perspektive, fokusirale su se na globalni problem slumova i politike nevladinih organizacija, Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda; na propadanje američkih gradova kroz deindustrijalizaciju, stambenu i radnu segregaciju, diskriminaciju i federalne politike; na odnos između urbane gradnje i prirodnih ekosustava. Njegovoj knjizi City of Quartz pripisuje se predviđanje rasnih tenzija koje su dovele do Nereda u L.A.-u 1992. godine; a Planet slumova utjecajna je zbog dovođenja u fokus nevolja u kojima se nalazi velika većina urbanih stanovnika u današnjem svijetu. Uzimajući kao polaznu točku ideju da je neoliberalizam prirodni nasljednik kolonijalizma, knjiga zahvaća urgentnost situacije s kojom se suočava većina svjetske populacije. U njoj Davis zagovara globalnu revoluciju radničke klase u skladu sa ekološki provjerenim i socijalističkim principima, umjesto kroz lokalne reforme koje na promjeni rade putem malih, postepenih koraka.

U svom svojem radu, Davis se fokusira na intersekciju prostora i politike, tvrdeći da se proizvodnju prostora može razumjeti jedino kroz razotkrivanje političkih silnica koje leže u njezinoj pozadini.

Moderira: TBA