Simpozij Privilegija manjine – O Djel(ovanj)u Radomira Konstantinovića