Alterekonomski forum

Éric Toussaint: Ukrajina i dug

Fokus predavanja će biti na aktualnoj poziciji Ukrajine s obzirom na njene dosadašnje i sadašnje neoliberalne politike te njenu politiku duga. Toussaint je…

Poslije Jugoslavije: natrag na periferiju

Već treću godinu zaredom Rastko Močnik i Rade Pantić, profesori s Fakulteta za medije i komunikaciju, održavaju predavanja o procesima koji su prouzrokovali…