Petak 27.5.2022. / 20.00 / KIC / PROMOCIJA KNJIGE

Ankica Čakardić: Pobunjeni um – Eseji iz radikalne socijalne filozofije

Pobunjeni um: eseji iz radikalne socijalne filozofije zbirka je od devet radova o različitim filozofskim sustavima, idejama, fenomenima i konceptima koji pripadaju specifičnim socijalno-filozofskim tradicijama i odsječcima povijesti filozofije. Autorica analizira radikalne filozofije Hobbesa i Lockea, Hegela, Marxa, Engelsa, Zetkin i Luxemburg, de Beauvoir i Foucaulta, ne bi li ponudila problemski presjek bitnih tema socijalne filozofije: filozofija i praksa, individualizam i vlasništvo, izvori feminizma, postmoderna i kritika subjekta. Ono što u knjizi povezuje sve analizirane filozofije jest njihova angažiranost, spremnost na prekoračenje ne samo društvenog statusa quo, već i činjenica da filozofiju razumiju kao praksu ili refleksiju odnosa prema življenoj, iskustvenoj i proizvedenoj stvarnosti. Jednako tako, riječ je o pokušaju da se odgovori na trend smještanja filozofije tek u teorijski registar – često shvaćen kao „čisto filozofiranje” – u odmaku spram zbilje i prakse. Radovi u knjizi u metodološkom smislu nastaju u intersekciji marksističke i feminističke analize različitih socijalno-filozofskih pitanja, uz popratno intelektualno-historijsko tumačenje.

 

Ankica Čakardić (Rijeka) izvanredna profesorica i nositeljica Katedre za socijalnu filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autorica je monografija Sablasti tranzicije – socijalna historija kapitalizma i Ustajte prezrene na svijetu – tri eseja o Rosi Luxemburg, od kojih je potonja objavljena i u prijevodu na engleskom i njemačkom jeziku. Uredila je nekoliko knjiga te objavila brojne članke u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Članica je uredništva izdanja The Complete Works of Rosa Luxemburg pri izdavačkoj kući Verso (London/New York).

 

 

sudjeluju: Ankica Čakardić (autorica), Nadežda Čačinovič, Luka Bogdanić, Katarina Peović, Ognjen Strpić (urednik izdanja)

 

moderira: Srđan Sandić