Petak 27.5.2022. / 18.00 / KIC / PREDAVANJE

Éric Toussaint: Ukrajina i dug

Fokus predavanja će biti na aktualnoj poziciji Ukrajine s obzirom na njene dosadašnje i sadašnje neoliberalne politike te njenu politiku duga. Toussaint je mišljenja da ukrajinski dug treba ukinuti, umjesto da ga njeni lideri trenutno nastavljaju otplaćivati svim kreditorima, osim ruskim s obzirom na to da su Ukrajina i Rusija u ratu. Konačno, Toussaint smatra da bi ukrajinska vlada trebala uvesti tzv. ratni porez na najbogatijih 1% radi financiranja rata, a revizija duga bi se trebala provoditi uz participaciju građana. Na kraju predavanja zamišljena su pitanja iz publike u kontekstu polit-ekonomskog položaja Ukrajina kako unutar svjetske podjele rada, tako i u kontekstu dužničkog sistema.

 

Éric Toussaint je belgijski povjesničar, politolog i politički aktivist koji je doktorirao na sveučilištima u Parizu VIII i Liègeu. Međunarodni je glasnogovornik i čelni čovjek CADTM-a (Odbor za ukidanje nelegitimnih dugova) i član je Znanstvenog vijeća ATTAC Francuske. Autor je knjiga Debt System (2019), Bankocracy (2015); Glance in the Rear View Mirror. Neoliberal Ideology From its Origins to the Present (2012); Debt, the IMF, and the World Bank, Sixty Questions, Sixty Answers (2010) i brojnih drugih. Član je vodstva Četvrte internacionale.

moderira: Dimitrije Birač

 

Predavanje će se održati na engleskom jeziku.