Subota 28.5.2022. / 17.00 / ONLINE / PANEL

Poslije Jugoslavije: natrag na periferiju

Već treću godinu zaredom Rastko Močnik i Rade Pantić, profesori s Fakulteta za medije i komunikaciju, održavaju predavanja o procesima koji su prouzrokovali raspad SFRJ, obnovu kapitalizma u njenim republikama, njihovu integraciju u svjetsku podjelu rada i time prouzrokovali njihovo vraćanje na periferiju. Na panelu će biti riječi o tome kako su koncipirana njihova predavanja i zašto su ona toliko važna s obzirom da su jedina u regiji koja problematiziraju na takav način ovu povijesnu prekretnicu. Također, bit će riječi i tome kakvo je njihovo viđenje spomenutih procesa, tj. pokušat će nam približiti osnovne pretpostavke i hipoteze u kontekstu turbulentnih 1980-ih i 1990ih godina prošlog stoljeća. Je li Jugoslavija mogla opstati? Što znači taj povratak na periferiju? Je li uopće postojao socijalizam? Kakva je uloga nacionalizma u raspadu SFRJ? To su neka od pitanja na koja ćemo pokušati dobiti odgovore.

 

sudjeluju: Rastko Močnik, Rade Pantić

 


 

Rastko Močnik je poznati slovenski sociolog, psihoanalitičar, književni teoretičar, prevoditelj i politički aktivist. Trenutno je profesor na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu gdje vodi kurseve Teorija ideologije; Politička epistemologija humanistike i društvenih nauka; Analiza kapitalizma: uvod u političku ekonomiju; Teorija simboličkih formacija: ideologija, kultura i umetnost; Kapitalizam i politike vidljivosti: film kao simbolička formacija. Osim toga, vodi Otvoreni kurs: Posle Jugoslavije – natrag na periferiju.

 

Rade Pantić profesor na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu gdje vodi kurseve: Pravo na grad: kapitalizam i urbanističke politike; Ideologija u svetu bez ideologija?; Uvod u političku ekonomiju; Globalizacija i kapitalizam: kritika političke ekonomije; Kapitalizam i politike vidljivosti: film kao simbolička formacija; Teorija simboličkih formacija: ideologija, kultura i umetnost. Osim toga, s Rastkom Močnikom vodi Otvoreni kurs: Posle Jugoslavije – natrag na periferiju.

 
moderira: Dimitrije Birač