Utorak 16.5.2023. / 17.30 / SKD „Prosvjeta“ / PREDAVANJE

Lazar Petković: Klasa u Marksovoj i marksističkim teorijama

Pojam klase se u raznim poljima znanja i delanja često čini kontroverznim i nejasnim, dok se u marksizmu – za koji se smatra da najpodrobnije analizira klasu – pojavljuju mnogostruke klasne teorije. Kod Marksa se o klasi, kao jednom od centralnih pojmova, može raspravljati na barem dva nivoa: strukturnom i sociološko-istorijskom. U marksizmu o klasnoj teoriji ne postoji opšte slaganje po pitanju naglašavanja jednog ili drugog, pa su određene struje više posvećivale pažnju onome što sačinjava strukturni pojam klase prisutan najpre u Kapitalu, dok su druge insistirale na važnosti drugog pojma, kojeg je Marks češće koristio u istorijskim i programatskim spisima. U predavanju ćemo u obzir uzeti i neke ne-marksističke tematizacije klase (poput Veberove), pokušaj sintetičkog pristupa (poput rada Erika O. Rajta), kao i razloge i argumente koji se često navode u prilog odbacivanju i prihvatanju klase kao analitičkog i političkog oruđa u savremenoj teoriji i praksi.

 

Preporuka za čitanje:

 

Heinrich, M., Uvod u Marxovu kritiku političke ekonomije, CRS, Zagreb, 2015, str. 21-38; 84-100 i 186-193 (dostupno na: https://rosalux.rs/rosa-publications/uvod-u-marxovu-kritiku-politicke-ekonomije/);

Wright, E. O., Understanding class, Verso, London, 2015, str. 1-19 (prevod članka koji je gotovo identičan ovom uvodnom poglavlju knjige dostupan u dva dela na: https://respublicacasopis.net/2023/01/31/kako-razumeti-klase-integrisani-analiticki-pristup-i-deo/ i https://respublicacasopis.net/2023/02/01/kako-razumeti-klase-integrisani-analiticki-pristup-ii-deo/)

Henning, C., „Povijest teorije kao vademekum: kratka povijest pojma klase u društvenoj teoriji“ u: 3k: kapital, klasa, kritika, Časopis Centra za radničke studije, god. 3, br. 3, 2016, str. 15-57. (Navedeni broj časopisa je dostupan na: https://rosalux.rs/rosa-publications/3k-kapital-klasa-kritika-br-3-2016/); ostali tekstovi u navedenom broju su takođe veoma korisni.

 

 

Lazar Petković je student filozofije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i član kolektiva Gerusija. Neka od glavnih interesovanja su mu: savremena filozofija, psihoanaliza i marksistička teorija i muzika. Bavi se i prevođenjem.