Srijeda 17.5.2023. / 17.30 / SKD „Prosvjeta“ / PREDAVANJE

Maja Solar: Orodnjeno nasilje: strukturni uvjeti

Rodno uvjetovano ili orodnjeno (gendered) nasilje nije samo nasilje nad ženama. Ono se odnosi na nasilje nad osobama svih rodova. Da bi se nasilje analitički mislilo i da bi se uopšte mogla utemeljiti suvisla teorija o (orodnjenom) nasilju, potrebno je govoriti o strukturnim uvjetima koji nasilje omogućuju, podupiru i održavaju. Međutim, kada se u analizi polazi od strukture, postaje jasno da se orodnjeno nasilje ne može odvojiti od drugih oblika nasilja koje kapitalizam neprekidno proizvodi i reprodukuje: nasilja eksploatacije, nasilja na temelju rase, seksualnosti, dobi, sposobnosti, građanskog, migrantskog i drugih statusa, ekološkog nasilja, imperijalističkog nasilja…

Ono što, pak, dominira u feminističkom mejnstrimu je diskurs o nasilju nad ženama, pri čemu je prećutna (problematična) pretpostavka da su žene homogenizirana i, prije svega, biologizirana skupina van klasnih situacija i različitih identitetskih subjektivacija, te su sve kao takve podređene tobožnjoj muškoj nadmoći. Takva apstrakcija, na kojoj se zasnivaju brojni feministički pravci, orijentir je za sasvim drugačije politike od onih koje gradi strukturni pristup – za koji ne postoji „muška suprematija“, već postoje hetero-patrijarhalni odnosi kao integralni dio kapitalizma. U predavanju ćemo se usredsrediti na strukturni koncept orodnjenog nasilja, potkrepljujući objašnjenja primjerima iz popularne kulture.

 

Preporuka za čitanje:

 

Arruzza Cinzia, Bhattacharya Tithi, Fraser Nancy,TEZA 6, od strane 32. do strane 39. U: Feminizam za 99 %. Manifest, Zagreb, 2019. Preveli: Karolina Hrga i Martin Beroš. Dostupno na: https://subversivefestival.com/izdavastvo/manifesti/feminizam-za-99-manifest/

Solar Maja, „Dekolonijalna feministička teorija nasilja“. Slobodni Filozofski, 2022. Dostupno na: http://slobodnifilozofski.com/2022/11/dekolonijalna-feministicka-teorija-nasilja.html

Solar Maja, „MeToo u popkulturnim reprezentacijama: lično bez politike“. Slobodni Filozofski, 2021. Dostupno na: http://slobodnifilozofski.com/2021/12/metoo-u-popkulturnim-reprezentacijama-licno-bez-politike.html

 

Produbljivanje teme:

 

Bhattacharya Tithi, „Explaining Gender Violence in the Neoliberal Era“. In: International Socialist Review, Issue #9, May 2019. Dostupno na: https://isreview.org/issue/91/explaining-gender-violence-neoliberal-era

Bhattacharya Tithi, Gender, Sexual and Economic Violence in Neoliberalism. Skripta TV: video-snimak predavanja, 2019. Dostupno na: https://www.youtube.com/watch?v=PG8bUu8tFZs

Bhattacharya Tithi, „Socializing Security, Unionizing Work: #MeToo as Our Moment to Explore Possibilities“. In: Where Freedom Starts. Sex Power Violence #MeToo. A Verso Report, Verso 2018.

Burke Tarana and Adetiba Elizabeth, „Tarana Burke Says #MeToo Should Center Marginalized Communities“. An interview in: Where Freedom Starts. Sex Power Violence #MeToo. A Verso Report, Verso 2018.

Davis Angela, Women, Race and Class. Random House, New York, 1981. Prijevod dostupan na: https://up-underground.com/broj-1/broj-41-42/

Davis, Angela, Are Prisons Obsolete? Seven Stories Press, 2003.

Farr Paddy, „Power and Control: Radical Feminism, State Cooptation and Intersectional Queer Theory in Domestic Violence Praxis“. December, 2019. Dostupno na: https://www.researchgate.net/publication/338545918_Power_and_Control_Radical_Feminism_State_Cooptation_and_Intersectional_Queer_Theory_in_Domestic_Violence_Praxis

Levine Judith and Meiners R. Erica, The Feminist and the Sex Offender. Confronting Sexual Harm, Ending State Violence. London, New York: Verso, 2020.

Roberts Adrienne (prikaz Andreje Gregorine + video snimak predavanja), Rodno uvjetovana prekarnost privatizirane društvene reprodukcije: rodno uvjetovano siromaštvo i država, Slobodni Filozofski i Skripta TV, 2017.

Smith Sharon, „Capitalism and Sexual Assault. Toward a More Comprehensive Understanding“. In: Internationalist Socialist Review, Issue #96, spring 2015. Dostupno na: https://isreview.org/issue/96/capitalism-and-sexual-assault/index.html

Solar Maja i Hrga Karolina, „Orodnjeno nasilje kao neraskidiva nit kapitalizma“. Dostupno na: https://www.academia.edu/65320251/ORODNJENO_NASILJE_KAO_NERASKIDIVA_NIT_KAPITALIZMA

Veržes Fransoaz, Feministička teorija nasilja. FMK, Beograd, 2022. (u engleskom prevodu: Vergès Françoise A Feminist Theory of Violence. A Decolonial Perspective, Pluto Press, 2022.)

 

 

 

Maja Solar je deo uredništva medijskog portala Slobodni Filozofski i članica kolektiva Gerusija. Bavi se društvenom teorijom, aktivizmom i književnošću.