Ponedjeljak 15.5.2023. / 20.00/ SKD „Prosvjeta“ / PREDAVANJE

Nina Čolović: Škola protiv života / život protiv škole

Povijest obrazovanja razvila se u institucionalizirano, omasovljeno školstvo kakvo poznajemo danas industrijalizacijom, urbanizacijom i razvojem nacionalnih država. Kritika škola i ograničenja koja proizvode kako bi ograničilei moguće načine strukturiranja svakodnevnice i sama ima dugu tradiciju; od Marxa, Frankfurtske škole i Foucaulta, Freira i Ilicha do Girouxa i suvremene kritičke pedagogije. Ovo predavanje utabat će kratku povijest školstva, njegova nastanka i načina funkcioniranja u kapitalističkoj državi. Ponudit će mogućnosti njegova razumijevanja i razgradnje analizom funkcija i implikacija škole danas, kao i istražiti što bi značila i kako bi mogla izgledati korjenita transformacija uvjeta i načina na koje se produkcija i razmjena znanja odvija.

 

 

Preporuka za čitanje:

 

Colin Ward. Dosta je ŠKOLstvA! Dostupno na: https://www.stocitas.org/dosta-je-skolstva.htm

 

Produbljivanje teme:

 

Althusser, Louis. (2018). Ideologija i ideološki aparati Države. Zagreb: Arkzin.

 

Giroux, Henry. (2001). Theory and Resistance in Education. Connecticut i London: Bergin & Garvey.

 

Goodman, Paul. (1964). Compulsory Miseducation. Horizon Press.

 

Haworth, Robert H. (ur.) (2012). Anarchist Pedagogies. VB: PM Press.

 

Ilich, Ivan. Deschooling Society. (1971). New York: Harper & Row.

 

 

Nina Čolović je istraživačica uronjena u teorijske i aktivističke prostore koje putem nastoji pretopiti jedne u druge, kako u domenama kvir_feminističkoga organiziranja tako i u drugim kontekstima okrenutim ekonomskoj i društvenoj pravdi.