Utorak 16.5.2023. / 19.30 / SKD „Prosvjeta“ / RADIONICA

Nina Čolović: Zašto žene nisu klasa?

Koncepti kojima se ispisuju teorije i koji usmjeravaju način rada rezbareni su kontekstom u kojem se nalaze; od načina na koji su čitani „izvorni tekstovi“ (iako izvornosti zapravo nikada nema) do načina na koje se prenose u neka druga okruženja u kojima se njihovo značenje oblikuje i pregovara – ponekad i na posve drugačije, ponekad komplementarne, ponekad kontradiktorne načine. Čitanja Marxa i Englesa tako su u feminističkim intepretacijama odlazila u različitim smjerovima s prijeporima oko razumijevanja marksizma, odnosa eksploatacije i opresije, klase i drugih aspekata integralnih teoriji koju su stvarali. Ova radionica rastvorit će neke prijepore izrasle u raspravama na razmeđi radikalnog feminizma, različitih materijalističkih feminizama i teorije socijalne reprodukcije, na podlozi analize odabranih eseja Monique Wittig, koja je inspirirala kako separatističke tako i emancipatorne pokrete, od lezbijskog feminizma 1970-ih do suvremene kvir teorije.

 

 

Preporuka za čitanje:

 

Wittig, Monique. (1976./1982.) „Kategorija spola“.

Wittig, Monique. (1981.) „Ženom se ne rađa“.

(Oba eseja u: Wittig, Monique. (2010). „Hetero“ um i drugi eseji. Zagreb: Kontra.)

 

Produbljivanje teme:

 

Butler, Judith. (2000). “Monique Wittig: Dezintegracija tijela i fiktivni spol”, u: Nevolje s rodom. Zagreb: Ženska infoteka, 114-130.

Hennesy, Rosemary. (1993). Materialist Feminism and the Politics of Discourse. New York: Routledge.

Marx, Karl i Friedrich Engels. (1975). O historijskom materijalizmu: izbor tekstova. Zagreb: Školska knjiga.

Vogel, Lise. (1995). Woman Questions: Essays for Materialist Feminism. New York: Routledge.

 

 

Nina Čolović je istraživačica uronjena u teorijske i aktivističke prostore koje putem nastoji pretopiti jedne u druge, kako u domenama kvir_feminističkoga organiziranja tako i u drugim kontekstima okrenutim ekonomskoj i društvenoj pravdi.

 

 

 

 

Naslovni vizual: Will Barnet: “Sanctum” (1976, SAD). Izvor: https://www.wikiart.org/en/will-barnet/sanctum-1976 upotrijebljeno sukladno Fair Use licenci.